Kid's Wood

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: 

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres punktu handlowego: Białystok, ul. Jagiellońska 49, kod pocztowy: 15-250, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

 • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: biuro@kids-wood.pl.

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Białobrzegi, ul. Stawiszyn 32A, kod pocztowy: 26-800.

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,

 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Nasz sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

Jeżeli po otwarciu przesyłki Klient znajdzie uszkodzenia zaistniałe podczas transportu, powinien się skontaktować z nami najszybciej jak to możliwe. Nie odbieramy niego bez uprzedniego kontaktu z nami.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny. Gdyby było to niemożliwe sklep zwróci środki.

Uszkodzenia podczas transportu

W przypadku gdy towar zawiera, uszkodzenia zmawiający przedmiot powinien spisać protokół szkody za potwierdzeniem kuriera w monecie odbioru przesyłki lub w tym samym dniu, gdy dostawa wystąpiła. Protokół szkody spisany w dniu dostarczenia produktu należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@kids-wood.pl. W innym przypadku zamawiający może zwrócić zakupiony towar do czasu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Fakt ten należy zgłosić w wyżej wymiennym okresie na pocztę e-mail, podaną w zakładce “kontakt”. W innym przypadku nie odbierzemy i nie uznamy przesłanych do nas paczek. W przypadku niezgłoszenia tego faktu przez okres 14 dni zamawiający ma możliwości reklamacji.

Zamawiający może domagać się częściowej rekompensaty, ze względu nas zaistniałe uszkodzenia od podmiotu realizujące zlecenie. Uszkodzenie należy zgłosić najszybciej jak to możliwe, ażeby w przypadku niedoprowadzenia do konsensusu zamawiający mógł odstąpić od zamówienia w momencie, gdy rekompensata nie była satysfakcjonująca.

Wszelkie zwroty są pokrywane przez zleceniobiorcę.